"Prezes EBC Mario Draghi podkreślił, iż wygaszanie (+tapering+) programu skupu nie było omawiane na ostatnim posiedzeniu. Dodał, iż zakres i długość programu skupu mogą zostać zwiększone, +jeżeli w tym okresie pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji+. Uważamy, że ten sygnał wskazuje na determinację EBC do większego skupowania aktywów z rynku, jeżeli zajdzie taka konieczność i wskazuje jak bardzo EBC jest daleki od rozpoczęcia wygaszania skupu" - napisano w czwartkowym komunikacie.

"Uważamy, że bezpośrednie korzyści dla realnej gospodarki płynące z programu QE są coraz bardziej malejące w sytuacji, gdy trwa on już 3 rok, nie mówiąc o obawach w kwestii wpływu bardzo niskich lub ujemnych stóp procentowych na możliwości pożyczkowe banku" - dodano.

Fitch ocenia, iż inflacja konsumencka w strefie euro w 2017 r. wyniesie 1,3 proc. Tymczasem najnowsze, podane przez EBC w czwartek, prognozy wskazują na średnioroczną inflację w przyszłym roku na poziomie 1,7 proc.

Prognozy wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2017 r. przygotowane przez Fitch - rzędu 1,4 proc., również są niższe od szacunków EBC (1,7 proc.).

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała w czwartek o przedłużeniu programu skupu aktywów, na poziomie 60 mld euro, od kwietnia do grudnia 2017 r. lub dłużej, jeśli to będzie konieczne. Jednocześnie EBC wprowadził zmiany do technicznych parametrów programu QE, które wejdą w życie od stycznia.

"Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów postanowiła kontynuować program skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 80 mld euro miesięcznie do końca marca 2017 roku. Od kwietnia 2017 roku zakupy aktywów netto mają być prowadzone nadal, na kwotę 60 mld euro miesięcznie, do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Jeżeli w tym okresie pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów zamierza zwiększyć skalę programu i/lub wydłużyć czas jego prowadzenia. Równolegle z zakupami netto reinwestowane będą spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP" - dodano. (PAP)