Obecnie najdłuższa linia tramwajowa w Polsce – i jedna z najdłuższych w Europie – ma numer 46 i łączy Łódź z Ozorkowem. W konurbacji katowickiej ponad 20 km liczy także np. linia 19 – z katowickiego Placu Miarki do zajezdni w bytomskim Stroszku.

Trasa, po której pojedzie wydłużona „jedynka” to w dużej części linia historyczna. Od grudnia 1894 r. z Gliwic tramwaje parowe spółki Oberschlesische Dampfstraßenbahn Gesselschaft mit beschränkter Haftung kursowały z Gliwic przez Zabrze, Chebzie i Królewską Hutę (dziś Chorzów) do Bytomia.

W kolejnych latach tramwaje różnych linii pokonywały różne odcinki tej trasy, m.in. w 1937 r. polska „czwórka” jeździła z pętli w Porembie (wschodnia dzielnica Zabrza), przez Chebzie do Chorzowa. W 1981 r. „jedenastka” kursowała z Zabrza na katowicki Plac Wolności. W ostatnich latach, po likwidacji tramwajów w Gliwicach linia nr 1 łączyła gliwicką zajezdnię (przy granicy Zabrza) z Chebziem, a linia nr 11 – Chebzie z Katowicami.

Jak poinformował w czwartek organizator komunikacji miejskiej na większości obszaru konurbacji katowickiej – Komunikacyjny Związek Komunalny GOP – od 12 grudnia linią nr 1 z Rudy Śląskiej - Chebzia będzie można dojechać nie tylko do Zabrza i Gliwic, ale też do Świętochłowic, Chorzowa i Katowic.

„Uruchomienie linii tramwajowej łączącej Gliwice z Katowicami to nawiązanie do rozwiązań, które już kiedyś funkcjonowały i były przez pasażerów dobrze oceniane. Z historycznego połączenia tramwajowego na tej trasie korzystało wielu pasażerów, a jego likwidacja wymuszona została przez ówczesne warunki techniczne” - wyjaśnił przewodniczący KZK GOP Roman Urbańczyk.

Wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer zaznaczył, że uruchomienie wydłużonej linii w znacznej mierze wiąże się z modernizacjami przeprowadzonymi przez należącą do samorządów regionu spółkę Tramwaje Śląskie.

„W ostatnim czasie znacząco wzrosła niezawodność tramwajów, co pozwala na planowanie dłuższych niż do tej pory połączeń. Linia nr 1 przebiega przez rejony nowych inwestycji, w pobliżu ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej, co wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na usługi transportowe” - zaznaczył Mejer.

Podkreślił, że aglomeracyjne pociągi relacji Gliwice - Katowice, które zatrzymują się w tym mieście na stacjach w dzielnicach Ruda i Chebzie, zapewniają już szybkie połączenie ze stolicą województwa. „Z kolei tramwaje obsługują o wiele więcej przystanków, często oddalonych od dworców” - wskazał wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Wprowadzona praktycznie bez dodatkowych kosztów modyfikacja trasy ma – według KZK GOP - wpłynąć na lepsze wykorzystanie połączenia przez pasażerów. „Jedynka” i „jedenastka” mają kursować przez większość czasu co pół godziny, zapewniając połączenie tramwajowe z przystanku „Chebzie Pętla" do Katowic z częstotliwością co 15 minut.

W związku z tą zmianą zmodyfikowane zostaną także trasy tramwajów w Katowicach. Linia nr 19 będzie kursowała z Bytomia do pl. Wolności, natomiast linie nr 1 i 11 swoje trasy będą kończyły na Placu Miarki. Ponadto, od 12 grudnia dla linii tramwajowych nr: 4, 5, 6, 9, 16, 17, 19, 23, 30 i 49 wprowadzone zostaną korekty godzin odjazdów.

Urbańczyk zapowiedział, że w najbliższej przyszłości więcej tras linii tramwajowych ma zapewniać bezpośrednie połączenia. Tramwaje mają też jeździć szybciej, nie tylko dzięki modernizacjom torowisk i taboru, ale też modyfikacjom systemu zarządzania ruchem.

W Rudzie Śląskiej w najbliższych latach zmodernizowany ma zostać odcinek linii nr 9, która kursuje między Bytomiem i Chorzowem przez kilka dzielnic miasta. Projekt ma być realizowany etapami; obecnie Tramwaje Śląskie prowadzą przetarg na przebudowę infrastruktury na ul. Niedurnego, od ul. Grochowskiej do ul. Hutniczej.

Do końca grudnia br. Tramwaje Śląskie złożą wniosek o dofinansowanie nowego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w regionie, przygotowanego pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020. Zakłada on m.in. wyremontowanie 100 km torowisk w 10 miastach konurbacji katowickiej oraz budowę ponad 20 km nowych linii w Katowicach i Sosnowcu.

Projekt ma szacunkową wartość ok. 885 mln zł i jest kontynuacją programu inwestycji tramwajowych w latach 2007-2013 – również współfinansowanych środkami unijnymi. Tramwaje Śląskie wyremontowały wówczas ok. 63 km sieci, kupiły 42 nowe tramwaje, zmodernizowały 75 starych, a także odnowiły układy sterowania ruchem.(PAP)