"Kończący się rok był dla nas dość zrównoważony pod względem skali inwestycji i wyjść. Dzięki ostatniej sprzedaży udziałów w WP za ponad 100 mln zł ostatecznie przychody ze sprzedaży inwestycji przeważyły i wyniosły ok. 400 mln zł. Łączna kwota inwestycji wyniosła natomiast 325 mln zł. To oznacza ponad 30% rotację aktywów, drugi rok z rzędu. To pokazuje świetną kondycję naszych aktywów, także tych niepublicznych" - powiedział Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że w przyszłym roku skala dezinwestycji w funduszach powiązanych z MCI może być mniejsza.

"Nasz portfel inwestycyjny jest bardzo młody, dlatego skupimy się na budowaniu wartości naszych spółek. To proces wymagający od nas wytężonej pracy, w dodatku mało spektakularny, bo nie jest widoczny na zewnątrz spółki. Liczy się natomiast efekt, którym powinien być wzrost wyceny spółek, a w konsekwencji certyfikatów inwestycyjnych MCI" - dodał prezes MCI i PEManagers.

Podkreślił, że ostatnie zmiany w zarządzie nie zmieniają sposobu funkcjonowania. "Doświadczona spółka, jak nasza szybko potrafi poradzić sobie z taką sytuacją. Model, w którym pełniłem funkcję prezesa PEM, jeszcze nawet w ubiegłym roku, działał skutecznie. Jako zarząd blisko współpracujemy też z naszą radą nadzorczą, która wykazuje się nie tylko wysokim poziomem merytorycznym, ale też prawdziwym zaangażowaniem w sprawy spółki, co w efekcie przekłada się na realną wartość dla wszystkich akcjonariuszy" - wskazał Czechowicz.

Wczoraj Private Equity Managers (PEManagers) podało, że RN spółki powierzyła funkcję prezesa Tomaszowi Czechowiczowi po rezygnacji Cezarego Smorszczewskiego.

"MCI i PEM to przede wszystkim ciekawe spółki portfelowe i bardzo doświadczony zespół zarządzających. W ciągu ostatnich 3 lat, zwiększyliśmy skalę aktywów pod zarządzaniem o ok. 80%. Branża PE/VC charakteryzuje się pewną cyklicznością wyników. Rok 2016 należy uznać za słabszy w kontekście IRRu, jednak udany jeśli spojrzymy na nowe inwestycje i exity. Wierzymy, że w 2017 wskaźniki ulegną poprawie" - podsumował prezes MCI i PEManagers.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)