Projekt obejmuje kilka zadań, m.in. poprawę dostępności dworca kolejowego w niemieckim Guben dla mieszkańców polskiego Gubina. W tym zakresie są planowane prace związane z przebudową infrastruktury drogowej w okolicach dworca i tej po polskiej stornie granicy.

"W Gubinie zostanie wybudowane rondo oraz po polskiej i niemieckiej stronie zmodernizowane zostaną ulice prowadzące bezpośrednio do mostu granicznego przez Nysę Łużycką oraz do samego dworca kolejowego Euromiasta Guben-Gubin. Ponadto, po polskiej stornie zostaną wybudowane nowe ścieżki rowerowe" - powiedział starosta krośnieńskiego Mirosław Glaz.

Projekt "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin-Guben" jest wspólną inicjatywą powiatu krośnieńskiego, samorządu województwa lubuskiego, miasta Gubin i niemieckiego Guben.

Pierwsze prace mają rozpocząć się w marcu przyszłego roku, a całość ma być gotowa do końca 2019 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 5,3 mln euro. 4,5 mln euro stanowi dofinansowanie z Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020, resztę dołożą samorządy partycypujące w tym projekcie.

W obecnej perspektywie finansowej UE instytucją zarządzająca Programem jest Kraj Związkowy Brandenburgia. (PAP)