Trzecie miejsce w wyborach zajął nowy "pozasystemowy" Związek Zbawienia Rumunii (USR), który dostał 8-9,2 proc.

18,9 mln obywateli Rumunii, w tym prawie 3 mln za granicą, wybierało w niedzielę dwuizbowy parlament, w którym zasiada 338 deputowanych i 136 senatorów. Zmieniona w 2015 roku ordynacja redukuje liczbę posłów i senatorów, gwarantując jednocześnie 19 miejsc mniejszościom narodowym i rozszerzając możliwość głosowania Rumunom z zagranicy. (PAP)