Udział eksportu w obrocie ogółem w Polsce wyniósł 40,2 proc. wobec 38,6 proc. po III kwartałach 2015 roku.