BOŚ Bank widzi szansę na poprawę globalnej sytuacji rynkowej w końcówce br.Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Jeśli przekaz FOMC w tym tygodniu będzie miał łagodny wydźwięk, przy praktycznie w pełni zdyskontowanej przez rynki podwyżce stóp procentowych i oczekiwaniach rynkowych na relatywnie szybką ścieżkę zacieśniania polityki monetarnej, pojawi się szansa na poprawę sytuacji rynkowej globalnie w ostatnich dniach 2016 r., uważają analitycy BOŚ Banku.

W nadchodzącym tygodniu najważniejszym z punktu widzenia sytuacji rynkowej będzie środowe posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed (FOMC). BOŚ Bank oczekuje, że na posiedzeniu w grudniu komitet FOMC podwyższy stopę funduszy federalnych o 25 pkt do poziomu 0,50-0,75%, jednocześnie sygnalizując ostrożny proces zacieśnienia polityki pieniężnej w średnim okresie.

"Uważamy, że notowany silny wzrost długookresowych stóp procentowych w USA oraz powrót do silnego trendu aprecjacyjnego dolara nie pozostanie bez wpływu na retorykę FOMC. Oczekujemy - w szczególności podczas konferencji prasowej prezes Fed Janet Yellen - podtrzymania bardzo ostrożnego przesłania dot. perspektyw polityki pieniężnej w średniej perspektywie. Biorąc pod uwagę, że grudniowa podwyżka stóp procentowej jest całkowicie wyceniana przez rynki finansowe oczekujemy, że większy wpływ na sytuację rynkową może mieć właśnie komunikat Fed dot. perspektyw polityki pieniężnej, który – w kontekście dotychczasowej zmiany oczekiwań rynkowych - może mieć łagodny wydźwięk" - czytamy w komentarzu banku.

Nie sądzą oni bowiem, aby FOMC w swoich działaniach i retoryce opierał się jedynie na zapowiedziach wyborczych prezydenta elekta - np. co do silnego poluzowania polityki fiskalnej, na podstawie, których rynki finansowe dyskontują obecnie ścieżkę silniejszego zacieśniania polityki monetarnej przez Fed.

"Biorąc pod uwagę nasze oczekiwania co do generalnie łagodnego przekazu FOMC, przy praktycznie w pełni zdyskontowanej przez rynki podwyżce stóp procentowych i oczekiwaniach rynkowych na relatywnie szybką ścieżkę zacieśniania polityki monetarnej, sądzimy, że jeśli nasze oczekiwania co retoryki FOMC się sprawdzą jest szansa na poprawę sytuacji rynkowej globalnie w ostatnich dniach 2016 r. Łagodny przekaz FOMC stanowiłby jednoznaczne wsparcie dla aktywów finansowych rynków wschodzących, które w ostatnich tygodniach wyraźnie ucierpiały na fali nasilenia oczekiwań rynkowych na ostrzejszą politykę monetarną Fed. W tych warunkach byłaby także przestrzeń na aprecjację kursu złotego oraz spadek rentowności krajowych obligacji skarbowych do końca roku" - napisali też ekonomiści.

Jednocześnie oczekiwania poprawy sytuacji rynkowej w krótkim okresie nie zmieniają poglądu instytucji co do utrzymujących się średniookresowych wyzwań w postaci kumulacji w 2017 r. wydarzeń politycznych - wiosennych wyborów prezydenckich we Francji oraz jesiennych wyborów parlamentarnych w Niemczech, co będzie czynnikiem istotnie ograniczającym mocniejszą poprawę sytuacji rynkowej, podsumowali analitycy.

(ISBnews)