W stosunku do końca 2015 r. państwowy dług publiczny wzrósł o 62.279,9 mln zł, czyli o 7,1 proc.

Jak podano w komunikacie, zmiana PDP w III kwartale 2016 r. była wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 3.369,2 mln zł (+0,4 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 2.829,1 mln zł (+0,3 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 755,9 mln zł (-1,1 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 882,7 mln zł (-1,3 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,0 mln zł (-2,6 proc.)

W załączniku dokument MF. (PAP)