"Dodatkowo, zgodnie z podpisaną w dniu dzisiejszym umową inwestycyjną, TMP podejmie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, których objęcie, przy wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowane zostanie spółce. W wyniku objęcia akcji nowych emisji, udział Spółki w kapitale TMP wzrósłby do 51% do końca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Podstawową działalnością Telemedycyna Polska jest świadczenie usług telemedycznych, w szczególności w zakresie teleopieki kardiologicznej.

"Nabycie akcji TMP jest elementem strategii budowania przez Neuca S.A. wiodącej pozycji w obszarze usług telemedycznych w Polsce" - czytamy dalej w materiale.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%.

(ISBnews)