"W wyniku przeglądu założeń techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź nastąpiła istotna zmiana parametrów dla tych aktywów w zakresie długości życia kopalni, wolumenu produkcji metali, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów kapitałowych w okresie życia kopalni" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z MSR 36, istotna zmiana wskazanych powyżej założeń stanowi przesłankę świadczącą o możliwości utraty wartości aktywów i zobowiązuje spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący najbliższy okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2016 r., testów na utratę wartości w odniesieniu do:

- kluczowych zagranicznych aktywów górniczych, w szczególności Sierra Gorda, Robinson, aktywów kopalni Zagłębia Sudbury (tj. kopalni Morrison i projektu Victoria) oraz projektu KGHM Ajax oraz

- pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych na finansowanie kluczowych zagranicznych aktywów górniczych, zaznaczono w informacji.

Wcześniej szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk informował, że zarząd KGHM Polska Miedź nie rozważa obecnie dezinwestycji kopalni Sierra Gorda w Chile i zakłada, że aktywo to ma przed sobą "kilka dekad" działalności operacyjnej.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.

(ISBnews)