Jak poinformowała PAP rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA Magdalena Szumiata, inwestycja będzie kosztować 73,4 mln zł i wykona ją firma Mirbud S.A. Partnerem głównego wykonawcy jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.

„Na realizację zadania firmy mają 34 miesięcy od zawarcia umowy. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Natomiast do okresu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe” - dodała rzeczniczka.

Jak poinformowała, obwodnica Bolkowa powstanie w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5. Jej długość wyniesie 7,8 km, ale tylko ok. 5,7 km to nowa trasa o dwóch pasach ruchu. Na odcinku ok. 2,1 km przebudowany zostanie obecny odcinek drogi krajowej nr 5.

Zadanie obejmuje budowę węzła drogowego, trzech skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych oraz budowę kilku obiektów inżynierskich. Będą to: trzy estakady i jeden wiadukt drogowy oraz dwa wiadukty nad drogą. Powstaną też m.in. ekrany akustyczne i przepusty, czyli przejścia dla zwierząt.