W komunikacie zaznaczono, że do wzrostu przyczyniły się głównie depozyty i inne zobowiązania banków wobec gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

"Największy przyrost depozytów wobec innych zobowiązań banków w listopadzie miał miejsce w sektorze gospodarstw domowych – o 10,7 mld zł (tj. o 1,6 proc.) do poziomu 694,3 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 6,9 mld zł (tj. o 2,8 proc.) i wyniosła 255,2 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się w listopadzie o 3,6 mld zł do 170,5 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 6,2 mld zł (tj. o 0,9 proc.) do wysokości 664,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.

NBP zaznaczył, że stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 3,8 mld zł (1,1 proc.) do 346,3 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 14,7 mld zł (tj. o 6,7 proc.) do poziomu 236,2 mld zł. (PAP)