Work Service 

Work Service zawarł z Profólió Projekt Tanácsadó Kft. warunkową umowę nabycia pozostałych 25% udziałów w kapitale zakładowym węgierskiej spółki z rynku usług personalnych - Prohuman 2004 Kft. Obecna umowa zastąpiła dotychczasową umowę opcji z 28 marca 2014 r., podał Work Service. Cena wynosi 6,1 mld forintów. "Przedmiotem umowy jest warunkowa sprzedaż udziałów, w wyniku której emitent w dniu finalizacji umowy tj. 27 czerwca 2017 r. nabędzie 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman, co łącznie z obecnie posiadanymi udziałami daje 100% w kapitale zakładowym Prohuman" - czytamy w komunikacie.

Braster 

Braster zakupił za 5,3 mln zł działkę w podwarszawskich Szeligach, na której umiejscowiony jest jego zakład produkcyjny matryc ciekłokrystalicznych, podała spółka. "Zdecydowaliśmy się na zakup działki celem zabezpieczenia spółki i jej akcjonariuszy. Dotychczasowy właściciel, od którego dzierżawiliśmy nieruchomość zdecydował się na jej sprzedaż. Uznaliśmy, że w tej sytuacji najlepszym i najmniej ryzykownym rozwiązaniem będzie odkupienie działki" - wyjaśnił prezes Marcin Halicki, cytowany w komunikacie.  Celem sfinansowania inwestycji spółka zaciągnęła kredyt w wysokości 1,3 mln zł. Okres spłaty wyniesie 60 miesięcy, podano również. 

AB  

Akcjonariusze AB zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015/2016, wynoszącego 50,9 mln zł, w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie AB S.A. z siedzibą w Magnicach postanawia zysk spółki za rok obrotowy 2015/2016, w kwocie 50 901 543,91 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w uchwale.  

Private Equity Managers 

Akcjonariusze Private Equity Managers zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 stycznia 2017 r. o nabyciu do 133 333 akcji własnych spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,9% kapitału zakładowego, wynika z projektów uchwał na walne. >>>> 

Bank BPH  

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu akcji Banku BPH z obrotu giełdowego na rynku głównym z dniem 20 grudnia br., podała GPW. >>>>  

EFE 

Startup Polskie Inwestycje - spółka zależna Europejskiego Funduszu Energii (EFE) - kupiła 500 tys. akcji Villa Park Investment, stanowiące 33% kapitału zakładowego, poinformował EFE. EFE liczy, że ta inwestycja pozwoli Grupie zdywersyfikować i stabilizować przychody.  >>>>  

BZ WBK 

Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK podjęła uchwałę w sprawie powołania Doroty Strojkowskiej na członka zarządu banku, poinformowała instytucja. >>>>  

TXM 

Cena maksymalna w ofercie publicznej TXM została ustalona na 5 zł za akcję, podała spółka. Wcześniej cenę maksymalną akcji wyznaczono na 6,2 zł. Ustalono także ostatecznie, że liczba akcji w ofercie wyniesie 4 mln sztuk - w prospekcie zapowiadano, że oferta publiczna obejmie do 4 mln akcji serii E spółki.>>>>   

Kopex 

Kopex przydzielił 1 849 998 zwykłych, imiennych obligacji serii 01/2016 o łącznej wartości nominalnej 184 999 800 zł, podała spółka. >>>>  

Mirbud 

Konsorcjum Mirbudu (jako lidera) i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Oddział w Warszawie umowę na budowę obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5, podały spółka oraz GDDkiA w odrębnych komunikatach. Wartość umowy brutto wynosi 73,45 mln zł, podał Mirbud. >>>>  

PKN Orlen 

PKN Orlen nabył 1 mln baryłek ropy naftowej typu Iranian Light z Irańskiej Narodowej Kompanii Naftowej (NIOC) dla rafinerii w Płocku, podała spółka. >>>>  

Stalexport 

Stalexport Autoroute - spółka w 100% zależna od Stalexport Autostrady - wypłaci jedynemu wspólnikowi 86,5 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2016 r., podał Stalexport Autostrady. >>>>  

Amica 

Przedsiębiorstwo musi dokonać kolejnej akwizycji, by zrealizować ambitny plan finansowy. Trwa poszukiwanie firmy do przejęcia. >>>>  

Ghelamco Invest 

Ghelamco Invest ustanowiło V program emisji obligacji zabezpieczonych, w ramach którego spółka może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 400 mln zł, podała spółka. Została również podpisana umowa programowa pomiędzy Ghelamco, Bankiem Pekao, Pekao Investment Banking oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas. >>>> 

CD Projekt 

Grupa kapitałowa CD Projekt otrzymała łącznie blisko 30 mln zł dofinansowania na prace badawczo-rozwojowe w ramach pierwszej edycji programu sektorowego GameINN organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała spółka. Aprobatę uzyskały wszystkie cztery wnioski złożone przez CD Projekt oraz wniosek złożony przez GOG.com. >>>>   

Idea Bank  

Grupa Idea Banku startuje 19 grudnia z nowym rozwiązaniem dla firm, korzystających z leasingu - Happy Miles, polegającym na wykorzystaniu technologii GPS do tworzenia produktów finansowych. Idea liczy, że ok. 30% nowych klientów leasingu, których pozyska w 2017 roku uda się przekonać do korzystania z tej metody spłaty zobowiązań. W przyszłym roku grupa chce wprowadzić długoterminowy wynajem aut dla klientów detalicznych w modelu również w modelu "pay-as-you-drive", poinformował ISBnews członek zarządu Idea Banku Dominik Fajbusiewicz. >>>> 

Quercus TFI 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) ocenia, że przyszły rok przyniesie wzmożoną konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych, w której spółka chce wziąć aktywny udział. Najważniejszym wyzwaniem dla branży będzie wprowadzeniem uninjej dyrektywy Mifid II w takim kształcie, który nie zrujnuje rynku zarządzania aktywami w Polsce. Dlatego też Quercus TFI będzie brał bardzo aktywny udział w pracach nad implementacją tej dyrektywy, poinformował prezes Sebastian Buczek. >>>> 

CI Games 

Dwa projekty przygotowane przez CI Games uzyskały pozytywną rekomendację do dofinansowania w ramach programu sektorowego GameINN. Łączna wartość dofinansowania obu projektów wyniesie 7,3 mln zł, podała spółka. >>>> 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) wybrały zwycięzców trzeciej edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. Dostarczą oni innowacyjne rozwiązania Polskiej Spółce Gazownictwa (PSG), podało PGNiG. >>>> 

Mabion  

Rada nadzorcza Mabionu powołała Artura Chabowskiego do pełnienia funkcji prezesa w miejsce Macieja Wieczorka. Zdecydowano również o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój, wynika z komunikatu spółki. >>>>  

P.A. Nova 

P.A. Nova podpisała umowę na rozbudowę i modernizację zakładu dla niemieckiej spółki Dr. Schumacher GmbH, podała spółka. Wartość umowy to 9,04 mln euro netto. >>>>  

ABC Data 

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie umorzył postępowanie podatkowe, w całości uznając za prawidłowe rozliczenia podatkowe ABC Data w badanym okresie września 2012 roku, podała spółka. >>>>  

Bumech 

Bumech prognozuje, że jego zysk netto z realizacji kontraktu na wydobycie boksytu w Czarnogórze wyniesie 1,83 mln euro w 2017 r., 3,03 mln euro w 2018 r., 3,96 mln euro w 2019 r., 4,47 mln euro w 2020 r. i 4,8 mln euro w 2021 r., podała spółka. >>>> 

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę projektową i umowę subskrypcyjną, stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji osiemnastoletnich obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro, podała spółka. Data emisji została ustalona na 16 grudnia br. >>>>