Wcześniej wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski poinformował, że w związku z prognozowaną - przez Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska - gorszą jakością powietrza, w czwartek mieszkańcy Warszawy będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej.

Koleje Mazowiecki odnosząc się do informacji WIOŚ poinformowały, że również wprowadzają bezpłatne przejazdy środkami transportu zbiorowego, w obrębie I i II strefy biletowej ZTM.

Wiceprezydent Warszawy zaapelował, aby warszawiacy pozostawili samochody w domu oraz nie palili tego dnia w kominkach. Olszewski wskazał, że osoby starsze i dzieci, astmatycy, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, powinny unikać dłuższego przebywania na zewnątrz.

Jak mówił wiceprezydent, zgodnie z informacjami uzyskanymi w WIOŚ, prognozowane wysokie stężenia są spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: spadkiem temperatury (a co za tym idzie większą emisją z ogrzewania domów) i bardzo niską prędkością wiatru.