Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się takiej decyzji.

Mediana przewidywań członków Fed co do podwyżek stóp do końca 2017 r. wzrosła do 1,375 proc. z 1,125 proc. we wrześniu i sugeruje trzy podwyżki stóp procentowych przez Fed w przyszłym roku.

Mediana przewidywań względem podwyżek stóp na koniec 2018 r. wzrosła do 2,125 z 1,875 proc., co oznacza, iż członkowie Fed oczekują trzech podwyżek stóp w 2018 r., tyle samo co we wrześniowej projekcji.

O godz. 20.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezes Rezerwy Federalnej Janet Yellen.

Ostatnia podwyżka stopy funduszy federalnych miała miejsce w grudniu 2015 r. Fed utrzymywał stopę procentową na poziomie 0,0-0,25 proc. od grudnia 2008 r. do grudnia 2015 r.