Eurocash  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził warunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad Polską Dystrybucją Alkoholi (PDA), podała spółka. >>>>  

Grupa Lotos

- Strategia Grupy Lotos zakłada realizację projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 9,4 mld zł w ciągu 6 lat, podała spółka. >>>>  

Strategia Grupy Lotos zakłada podwojenie wyniku EBITDA LIFO do ok. 4 mld zł w latach 2019-2022, podała spółka. >>>>  

Strategia Grupy Lotos przewiduje, że EBITDA LIFO ma wzrosnąć z 2,2 mld zł w latach 2015-2016 do 2,2-2,6 mld zł w 2017-2018 i 3,8-4,4 mld zł w 2019-2020, podała spółka w prezentacji. >>>> 

Grupa Lotos planuje uzyskać 300 mln zł oszczędności rocznie z pełną realizacją rocznego efektu w 2019 r. wobec bazy kosztowej 2015 r., w ramach realizacji strategii na lata 2017-2022, podała spółka. >>>>  

Grupa Lotos chciałaby rozpocząć wypłacać dywidendę w ciągu dwóch pierwszych lat działania jej strategii (obejmującej lata 2017-2022), natomiast decyzja o tym, czy spółka zarekomenduje dywidendę z zysku za 2016 r. zapadnie w lutym 2017 r., poinformował p.o. prezesa Marcin Jastrzębski. >>>> 

Grupa Lotos analizuje możliwości potencjalnych akwizycji w segmencie upstream, nie chce jednak skupiać się na nowych projektach poszukiwawczych, poinformował pełniący obowiązki prezesa Marcin Jastrzębski. >>>> 

Grupa Lotos rozmawia z dostawcami ropy z Iranu i z innych kierunków, poinformował pełniący obowiązki prezesa Marcin Jastrzębski. >>>> 

Mercor 

Mercor odnotował 3,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Marvipol 

Marvipol zdecydował, że po podziale spółki kolejne projekty logistyczno-magazynowe Grupy będą realizowane przez spółkę zależną Projekt011. W celu zapewnienia finansowania spółka ta wyemituje obligacje o łącznej wartości 40 mln zł. Projekt011 zmieni nazwę na MVP Logistics S.A., podał Marvipol. >>>>  

Bumech  

- Konsorcjum z udziałem Bumechu (lider) i Trans-Jan (uczestnik) podpisało z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) umowę na wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany w KWK Murcki-Staszic, podał Bumech. Wartość umowy to 34,64 mln zł brutto.  >>>>  

Vivid Games 

Vivid Games Publishing wprowadził do sprzedaży swój pierwszy tytuł w ramach działalności wydawniczej Road Hopper, podała spółka. Gra jest już dostępna na platformie iOS. Premiera na system Android planowana jest na 22 grudnia. >>>>  

Getback 

Getback przydzielił obligacje na okaziciela serii GS o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. >>>>  

Coal Energy 

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w listopadzie br. wyniosła 46,98 tys. ton wobec 47,86 tys. ton rok wcześniej i 47,59 tys. ton w październiku 2016 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio: spadek o 1,8% r/r i spadek o 1,3% m/m. >>>>  

Ronson 

Ronson zakończył realizację drugiego i zarazem ostatniego etapu osiedla Kamienica Jeżyce, położonego przy ul. Kościelnej w centrum Poznania, poinformowała spółka. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nabywców znalazło ponad 130 ze 151 lokali oferowanych w ramach tego etapu, podano także. >>>>  

JSW 

Planowana na przyszły rok emisja akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ma przynieść ok. 300-500 mln zł środków, które zostaną wykorzystane na wzmocnienie procesu restrukturyzacji spółki, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. >>>>  

Robyg 

Robyg sprzedał 90% lokali w Młodym Wilanowie - dostępnych pozostało zaledwie 16, poinformowała spółka. W drugim projekcie realizowanym przez spółkę w Wilanowie - Apartamenty Villa Nobile - pozostało w w sprzedaży 189 mieszkań, podano również.>>>> 

Getin Noble Bank 

Krzysztof Rosiński zrezygnował z funkcji prezes zarządu Getin Noble Banku z dniem 9 stycznia 2017 r. Jednocześnie rada nadzorcza powołała Artura Klimczaka na stanowisko prezesa zarządu, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podał bank. >>>> 

Awbud 

Awbud podpisał z Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. k. w Tymbarku umowę dotyczącą budowa budynku centrum badań i rozwoju z zakresu logistyki dla Tymbark w Olsztynku, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 19 442 703,10 zł netto, podano także. >>>>  

Tauron Polska Energia

Fitch Ratings nadał obligacjom hybrydowym Tauron Polska Energia o wartości 190 mln euro (844 mln zł) finalny rating BB+ (równy nadanemu wcześniej ratingowi planowanej emisji), podała agencja. >>>>   

Kopex 

Beata Zawiszowska od piątku 16 grudnia będzie nowym prezesem Kopeksu i zastąpi na tym stanowisku Dariusza Pietyszuka - podał Kopex w komunikacie. >>>> 

BOŚ 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała program postępowania naprawczego Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), podał bank. >>>> 

ZUE, Budimex

Konsorcjum ZUE, Budimeksu, Strabag, Strabag Rail GmbH, Strabag Rail a.s., Strabag Általános Építő Kft. złożyło ofertę z najniższą ceną, o wartości 560 mln zł netto ( 688,8 mln zł brutto) w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) m.in. na prace budowlane w obszarze LCS Kutno - odcinek Żychlin-Barłogi, podało ZUE. >>>> 

Alma Market 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Alma Market w restrukturyzacji, podała spółka. Sąd postanowił jednocześnie o oddaleniu rozpoznawanych łącznie wniosków o upadłość Alma Market. >>>> 

Enea, Energa 

Enea i Energa złożyły w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy Elektrownia Ostrołęka S.A., podał Urząd. Według UOKiK, koncentracja ta wpłynie m.in. korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski. >>>> 

CI Games 

CI Games podjął decyzję o odwołaniu emisji obligacji w związku z wynikiem konkursu programu sektorowego GameINN, poinformowała spółka. >>>> 

TelForceOne 

TelForceOne złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom wyemitowanym przez spółkę formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka.>>>>