Wartość akcji na rynkach zagranicznych wyniosła na koniec listopada 10,72 mld zł wobec 10,1 mld zł na koniec października.

Aktywa OFE na koniec listopada wyniosły 145,03 mld zł. (PAP)