"(...) Oczekuje się również przyspieszenia dynamiki cen żywności z uwagi na spodziewane mniej korzystne niż w 2016 r. uwarunkowania podażowe, wzrost popytu ze strony gospodarstw domowych oraz wzrost cen większości surowców rolnych i żywnościowych na rynkach światowych. Można przypuszczać, że w czerwcu 2017 r. łączne ceny żywności i napojów bezalkoholowych będą o 2,0-3,0 proc. wyższe niż w grudniu 2016 r." - napisano w raporcie IERiGŻ.

IERiGŻ ocenia, że w grudniu 2016 r. łączne ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych mogą być o 1-1,5 proc. wyższe niż w grudniu 2015 r.

W tym roku największe zwyżki cen będą dotyczyły mięsa wieprzowego, masła i nabiału, tłuszczów roślinnych, ryb oraz cukru i wyrobów cukierniczych. (PAP)