"Na podstawie powyższego postanowienia (sygn. akt. VIII GU 528/16):

- Sędzią - komisarzem wyznaczonym została SSR Ewa Ostrowska,

- Zarządcą został wyznaczony doradca restrukturyzacyjny Dariusz Sitek,

- zezwolono spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;

- wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie sąd postanowił o oddaleniu rozpoznawanych łącznie wniosków o upadłość spółki, podano także.

W połowie września Alma Market poinformowała, że złożyła w sądzie rejonowym wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania sanacyjnego.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów deweloperskich. Spółka jest notowana na GPW od 1994 r.

(ISBnews)