Wiceszef PKW sędzia Wiesław Kozielewicz odniósł się w ten sposób do wypowiedzi ministra SWiA Mariusza Błaszczaka o braku wyników wyborów z Warszawy na stronie internetowej PKW.

Błaszczak, który w poniedziałek był gościem programu TVP Info był pytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który w 2014 r. apelował do ludzi, aby wyszli na ulice.

"W 2014 r. pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, co wydarzyło się w wyborach samorządowych. Mówił o tym, że przez kilka tygodni Państwowa Komisja Wyborcza nie była w stanie przedstawić wyniku wyborów. Do dziś nie ma na stronie internetowej wyników wyborów dotyczących Warszawy" - odpowiedział szef MSWiA.

W związku z wypowiedzią Błaszczaka PKW w czwartek przesłała PAP komunikat, w którym informuje, że wyniki wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. zostały podane do wiadomości publicznej niezwłocznie po ich ustaleniu przez właściwe terytorialne komisje wyborcze - wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie i dzielnicowe w m.st. Warszawie - w trybie określonym w Kodeksie wyborczym.

PKW jednocześnie zauważa, że wyniki wyborów samorządowych w Warszawie zostały podane do publicznej wiadomości w obwieszczeniach Komisarza Wyborczego w Warszawie: z 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego; z 22 listopada 2014 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego; z 1 grudnia 2014 r. uzupełniającym obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.

Jak podkreślono obwieszczenia te zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

"Państwowa Komisja Wyborcza przypomina także, jak już wielokrotnie wyjaśniała, że tak jak w każdych wyborach, planowała podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania ze wszystkich protokołów głosowania sporządzonych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych w 2014 r. na swojej stronie internetowej, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez właściwe terytorialne komisje wyborcze" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono jednocześnie, że przyczyną niepodania na stronie internetowej Komisji bezpośrednio po wyborach wszystkich danych statystycznych, były względy techniczne, tj. awaria systemu informatycznego wspierającego pracę organów wyborczych, która spowodowała, że część komisji ustała wyniki głosowania i wyborów "ręcznie" i nie wprowadziła danych do systemu, który stanowił źródło danych dla strony, na której podawane są dane statystyczne.

"Niemniej jednak wszystkie wyniki głosowania z wyborów samorządowych w 2014 r. (dane z protokołów ze wszystkich obwodów głosowania), w tym także wszystkie wyniki z obszaru województwa mazowieckiego, w tym m.st. Warszawy, zostały udostępnione na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.samorzad2014.pkw.gov.pl z początkiem 2016 r. i są udostępniane w dalszym ciągu" - czytamy w komunikacie.

PKW zaznacza, że wyniki z wyłączeniem części danych przede wszystkim z województwa mazowieckiego publikowane były na stronie Państwowej Komisji Wyborczej od początku 2015 r.

"Dlatego też Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że opinia o niepodaniu do tej pory przez Państwową Komisję Wyborczą wyników z wyborów samorządowych w 2014 r. w Warszawie jest całkowicie nieuzasadniona" - podkreślono.

Podczas wyborów samorządowych w 2014 r. - w wyniku kłopotów z systemem informatycznym - komisje terytorialne miały problem z obliczaniem wyników w systemie i sporządzaniem protokołów z głosowania. W efekcie opóźniło się podanie zbiorczych wyników głosowania. Doprowadziło to m.in. do rezygnacji niemal wszystkich sędziów tworzących poprzedni skład PKW oraz ówczesnego szefa KBW, sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierza Czaplickiego. (PAP)