W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 38,59 zł, zaś w piątek, ok. godz. kurs akcji wynosił 39,90 zł i nie zmienił się wobec ostatniego zamknięcia.

"Mając na uwadze udaną kontrolę kosztów oraz wzrost obrotów na rynku akcji podnosimy nasze prognozy na lata 2016-2018 o 16-20%. W rezultacie, pomimo ponad 20% pozytywnego zwrotu od naszej ostatniej rekomendacji, utrzymujemy rekomendację 'kupuj'" - czytamy w raporcie.

Według analityków, GPW w dalszym ciągu jest drugą najtańszą giełdą globalnie (po moskiewskiej), ze średnim P/E na lata 2016-2018 ok. 12x wobec ok. 20x dla grupy porównawczej. GPW oferuje również najwyższą stopę dywidendy na poziomie ponad 6%.

DM PKO BP szacuje, że zysk netto GPW w tym i 2017 roku sięgnie 131 mln zł, przy przychodach na poziomie odpowiednio 305 i 310 mln zł.

(ISBnews)