Jak podaje CBOS, w porównaniu z listopadem niewielkiemu pogorszeniu uległy oceny kondycji gospodarczej kraju. Zwiększył się z 20 proc. do 23 proc. odsetek osób określających ją jako złą, utrzymał zaś tych, którzy są z niej zadowoleni (31 proc.).

W miarę stabilne są oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. 57 proc. twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze. Jest to wynik o 2 pkt. proc. gorszy niż miesiąc wcześniej.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–11 listopada 2016 roku na liczącej 1.136 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)