„Udało się nam obronić stanowisko Ukrainy: nie dopuścić do nowych negocjacji z nieokreśloną perspektywą czasową, nie dopuścić do żadnych zmian w tekście umowy oraz do jej powtórnej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie” – napisał na Facebooku.

Prezydent podziękował przywódcom UE za ich decyzję i wyraził nadzieję, że pozwoli ona na pełną implementację umowy o stowarzyszeniu. „Apelujemy do Holandii o zakończenie wszelkich niezbędnych procedur, by jak najszybciej weszła ona w życie” – podkreślił.

Poroszenko zaznaczył, że „tymczasowe zastosowanie” umowy stowarzyszeniowej przyniosło już szereg pozytywnych wyników, co przyznała sama UE. „Ukraina oczekuje kontynuacji pomocy i wsparcia ze strony UE, włączając w to Holandię, w dalszej implementacji umowy, co jest w strategicznym interesie wszystkich stron” – oświadczył prezydent.

Deklaracja została przyjęta przez unijnych przywódców na czwartkowym szczycie w Brukseli. W dokumencie zapisano, że umowa stowarzyszeniowa nie jest wstępem do członkostwa Ukrainy w Unii oraz nie zobowiązuje UE do obrony tego kraju.

Holandia jako jedyne państwo UE nie ratyfikowała dotąd umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, bo w kwietniu w niewiążącym referendum wypowiedziało się przeciw temu dwie trzecie głosujących. Deklaracja unijnych przywódców, wyjaśniająca czym jest umowa, ma pozwolić rządowi w Hadze wybrnąć z sytuacji bez ignorowania obaw obywateli.

Przed szczytem UE Polska i pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej opublikowały oświadczenie, w którym potwierdziły swoje poparcie dla "aspiracji europejskich i proeuropejskich wyborów" krajów Partnerstwa Wschodniego. Podkreśliły, że przyjęta na wniosek Holandii decyzja przywódców unijnych dotycząca ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej "nie stoi w sprzeczności z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej". Artykuł ten mówi, że każde państwo, które szanuje i wspiera wartości UE, może złożyć wniosek o członkostwo w Unii.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)