Zmiana klasyfikacji sektorowej emitentów wpłynie na zmiany w zakresie indeksów sektorowych.

"Dotychczasowe indeksy WIG-deweloperzy i WIG-surowce zmienią nazwę na odpowiednio WIG-nieruchomości i WIG-górnictwo. Jednocześnie z początkiem 2017 r. GPW rozpocznie publikację nowych indeksów dla sektorów, które wcześniej nie były identyfikowanie: WIG-leki, WIG-motoryzacja i WIG-odzież" - czytamy w komunikacie.

Informacje na temat nowej klasyfikacji sektorowej emitentów oraz wskaźniki dla poszczególnych branż będą dostępne w serwisach informacyjnych GPW od początku 2017 r.

"Zakończyliśmy konsultacje publiczne w zakresie zmiany klasyfikacji sektorowej emitentów. Chcieliśmy, aby na Giełdzie lepiej wyeksponowane były branże, które reprezentują notowane spółki. Nowa klasyfikacja sektorowa, zgodna z międzynarodowymi standardami, została ujednolicona dla wszystkich emitentów zarówno na rynku akcji jak i obligacji. Dodatkowo liczymy na to, że dzięki nowemu trójstopniowemu podziałowi w ramach sektorów, w przyszłości będziemy mogli wprowadzić nowe instrumenty finansowe oparte o nowe indeksy" - powiedziała prezes GPW Małgorzata Zaleska, cytowana w komunikacie. 

Od początku 2017 r. obowiązywać będzie trzystopniowy podział emitentów ze względu na przedmiot prowadzonej działalności oraz grupy odbiorców: makrosektor, sektor i subsektor. Według GPW, pozwoli to na lepszą analizę porównawczą spółek.

"Na nową klasyfikację w sumie będzie składało się  38 sektorów, w tym sektory do tej pory nie wyróżniane, takie jak: handel internetowy, odzież i kosmetyki, gry czy leasing i faktoring. Najwięcej spółek (45) zostało przypisanych do branży budownictwo, 31 znalazło się w sektorze nieruchomości, a 30 w przemyśle elektromaszynowym. Pod względem kapitalizacji GPW największy udział (49,28%) będą miały banki, następnie paliwa i gaz (9,7%) oraz energia (7,56%) - czytamy w komunikacie.

W procesie kwalifikacji emitentów do poszczególnych sektorów GPW będzie współpracować ze spółką Notoria Serwis.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

>>> Czytaj też: Co inwestor powinien mieć w portfelu? To zależy, ile ma lat [PORADNIK]