W obecnej strategii rozwoju PKN Orlen określił szczegółowo swe cele na lata 2017-18 r., zapowiadając jednocześnie stopniową aktualizację poszczególnych priorytetów spółki do 2021 r. z uwagi na dużą zmienność parametrów makroekonomicznych.

PKN Orlen poinformował, że celem spółki na lata 2017–18 jest średnioroczny poziom EBITDA LIFO wynoszący 8,8 mld zł oraz średnioroczne nakłady inwestycyjne na poziomie 5,4 mld zł, w tym 3,3 mld zł na rozwój, z czego 1,9 mld zł na downstream (rafineria, petrochemia i energetyka), a 800 mln na wydobycie. Na sam segment petrochemiczny płocki koncern zamierza przeznaczyć w ujęciu średniorocznym 800 mln zł.

„W okresie dwóch lat poziom i rozmach planowanych inwestycji będzie największy w historii PKN Orlen. To będzie nasza cegiełka do realizacji rządowego programu odpowiedzialnego rozwoju i budowy silnej Polski w Europie” – oświadczył prezes płockiego koncernu.

Jak zapowiedział, priorytetem PKN Orlen na najbliższe lata będzie dalsza budowa wartości koncernu, przy czym spółka będzie realizowała cele związane m.in. z rozwojem petrochemii, wydobyciem i innowacjami. „Naszym priorytetem w nadchodzących latach będzie dalsza budowa wartości koncernu” – oświadczył Jasiński podczas konferencji prasowej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie zaprezentowano nowa strategię PKN Orlen.

Wśród zadań, które będzie realizowała spółka, wymienił m.in. wykorzystanie wzrastającego znaczenia segmentu petrochemicznego. „Wierzę głęboko w przyszłość petrochemii, potencjał i możliwości Orlenu w tym zakresie” – oświadczył szef płockiego koncernu.

Według Jasińskiego, poprzednia strategia spółki na lata 2014-17, wymagała aktualizacji, ze względu na dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, które ulega wpływom wydarzeń politycznych na świecie oraz na pojawiające się nowe, innowacyjne technologie. Jak zaznaczył, „dzięki skutecznej realizacji celów strategicznych Orlen posiada bardzo dobrą pozycję do rozwoju”.

„Jeżeli chodzi o kierunki strategiczne, nie musimy dokonywać istotnych korekt przyjętego wcześniej kursu. Budowa wartości, ludzie i siła finansowa niezamiennie pozostaną filarami rozwoju największej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej” – ocenił szef PKN Orlen.

Jasiński dodał jednocześnie: „Świat jednak wokół nas zmienia się, pojawiają się nowe, przełomowe technologie, rozwiązania, o których się jeszcze niedawno nikomu nie śniło, powstają modele finansowe, zmienia się rynek energii, a otoczenie makroekonomiczne pozostaje dodatkowo pod silnym wpływem czynników politycznych. Można powiedzieć, że jedyną pewną rzeczą, jest szybko zmieniające się otoczenie makroekonomiczne”.

Wśród celów PKN Orlen na lata 2017-18 zapowiedziano m.in. zwiększenie poziomu wydobycia do 15,7 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę), czyli o 2,4 tys. boe/d, z czego w Polsce o 0,3 tys. boe/d, a w Kanadzie o 2,1 tys. boe/d. Plan płockiego koncernu zakłada wzrost o 9,3 mln boe zasobów węglowodorów 2P (pewne i potwierdzone) do 113 mln boe (baryłek ekwiwalentu), w tym w Polsce o 7,1 mln boe, a w Kanadzie o 2,2 mln boe.

Według płockiego koncernu, udział ropy naftowej w światowej strukturze nośników energii praktycznie nie ulegnie zmianie w ciągu mniej więcej dwóch dekad i w 2035 r. wynosił będzie 30 proc., gdy w 2015 r. było to 33 proc.

Jasiński zaznaczył, że w przypadku segmentu wydobycia PKN Orlen „postawił na strategię ostrożnej kontynuacji”. „I to jest zasadnicza różnica w porównaniu do poprzedniej strategii. Takie podejście pozwoli nam na elastyczne reagowanie na rozwój sytuacji na rynku ropy” – wyjaśnił prezes płockiego koncernu.

Dodał, że w aktualnych strategicznych założeniach PKN Orlen istotna pozostaje „dalsza koncentracja na bezpieczeństwie surowcowym”, w tym dywersyfikacji dostaw ropy naftowej. „Już dzisiaj posiadamy zdywersyfikowany portfel dostawców. Działania w tym obszarze będą kontynuowane. Liczymy, że ten portfel będzie zdywersyfikowany w jeszcze większym stopniu” – dodał Jasiński.

Prezes PKN Orlen przyznał, że w strategicznych celach na najbliższe lata spółka stawia także „na innowacje tworzące wartość” i współpracę w tym zakresie z innymi podmiotami, w tym z ośrodkami naukowymi.

„W poszukiwaniu nowych rozwiązań, usług i produktów koncentrować się będziemy zarówno na podstawowej działalności grupy Orlen, jak również na nowych, ale komplementarnych dla obecnej działalności koncernu, kierunkach rozwoju. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że tego wszystkiego nie da się osiągnąć samodzielnie. Dlatego, oprócz innowacyjności wewnętrznej, stawiamy na współpracę z partnerami zewnętrznymi, spółkami Skarbu Państwa, nauką, z polskimi przedsiębiorcami. Wierzę, że takie postępowanie przyniesie efekty” – powiedział Jasiński.

Prezes PKN Orlen wyraził przekonanie, że realizacja przyjętej tam obecnie strategii na lata 2017-21 zaprocentuje, umacniając pozycję tego koncernu, „nie tylko jako flagowego okrętu polskiej gospodarki, ale również jako największej spółki w regionie”.

>>> Czytaj też: Firma jak folwark pańszczyźniany. Kaczyński: Musimy odejść od gospodarki opartej na niskiej płacy