Kruk przeznaczy 215 mln zł z emisji nowych akcji m.in. na akwizycjeWarszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Kruk pozyska 215 mln zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na 1 000 000 nowych akcji serii G, przy cenie ustalonej na 215 zł za akcję. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój grupy, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie Zachodniej, podała spółka.

Emisja bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest przeprowadzana w formie oferty prywatnej, skierowanej do maksymalnie 149 inwestorów - polskich i zagranicznych bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego.

"Pozyskane środki przełożymy na dalszy wzrost biznesu i budowę wartości Grupy Kruk. Kapitał pomoże nam w realizacji strategicznych projektów dotyczących rozwoju Grypy Kruk na rynkach zagranicznych, obejmujących, między innymi, przejęcia innych podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że jest to pierwsza emisja kapitału spółki od debiutu na giełdzie.

"Dziś, po 5 latach na polskiej giełdzie, pozyskujemy z emisji 1 mln akcji 215 mln zł, mając bardzo duże zainteresowanie inwestorów z Polski i całego świata. W efekcie emisja odbędzie się po minimalnym dyskoncie wynoszącym 4% do wczorajszej ceny zamknięcia i jest to jeden z najlepszych rezultatów w historii Giełdy Papierów Wartościowych"- powiedział Krupa.

Decyzja o emisji nowych akcji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy 29 listopada.

Kapitał Kruka dzieli się na 17 744 216 akcji. Po emisji kapitał zakładowy spółki wzrośnie o maksymalnie 1 000 000 zł do kwoty nie wyższej niż 18 744 216 zł.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)