Koszty płacowe zwiększyły się w tym czasie o 4,9% r/r, a pozapłacowe o 4,7% r/r.

W sektorze przemysłu wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 4,6%, w sektorze budownictwa 3,6%, zaś w usługach sięgnął 6,4%.

Całkowite koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły w III kw. 2016 r. o 1,5% r/r (po wzroście o 1% r/r w poprzednim kwartale), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W gospodarce 28 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się o 1,9% r/r w III kw. 2016 r. (wobec wzrostu o 1,4% r/r w II kw. b.r.), podano w komunikacie.

W III kw. 2016 r. w strefie euro koszty płacowe zwiększyły się o 1,6% r/r, a pozapłacowe - o 1,2% r/r. W całej UE było to odpowiednio: +2% i +1,5%, podał też Eurostat.