Rynek spodziewał się spadku produkcji budowlano-montażowej o 18,9 proc. rdr, po spadku o 20,1 proc. w październiku br.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. niższa o 12,8 proc. niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,2 proc. w ub. roku) i o 5,4 proc. wyższa w porównaniu

z październikiem br." - napisał GUS.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 13,2 proc. niż w listopadzie ub. roku i o 6,7 proc. wyższym w porównaniu z październikiem br." - poinformowano.

GUS dodał, że w okresie styczeń - listopad br. produkcja budowlano-montażowa była o 15,3 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,3 proc. (PAP)