"Rosja borykała się z kryzysami w ciągu ostatnich 20 lat kilkakrotnie, ale w przypadku tego kryzysu, rosyjski rząd nie był w stanie utrzymać dochodów społeczeństwa" - mówi Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich.

"60 proc. rosyjskiego budżetu to wydatki na politykę społeczną i sektor obronny" - dodaje.