Poniżej zapadalność zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) na najbliższe 5 lat wg stanu na 31 października 2016 r. (w mln EUR):

2016 359
2017 3 682
2018 4 718
2019 8 065
2020 6 997

(PAP)