"Zmiana została dokonana w oparciu o dostarczony do spółki [...] wniosek Ministra Energii, [...]. Minister Energii uzasadnił swój wniosek koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki" - czytamy w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)