Priorytetom poszczególnych sektorów gospodarki przyjrzało się w swoim badaniu Confederation of British Industry. Z raportu powstałego na jego bazie wynika, że istnieje potrzeba „całościowego podejścia”, które pozwoli przejść bez szwanku przez proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE wszystkim branżom.

Z badania wynika, że największym zagrożeniem dla konkurencyjności brytyjskich firm po Brexicie jest niedobór wykwalifikowanych specjalistów, brak dostępu do siły roboczej, wpływ unijnych regulacji, wpływ brytyjskich regulacji ds. zatrudnienia oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanych imigrantów. Niezwykle istotne dla wielu branż, w tym usług, które odpowiadają za około 80 proc. całkowitego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, będzie więc utrzymanie na dotychczasowym poziomie podaży pracowników z zagranicy.

Szeroki wachlarz postulatów wystosowanych przez firmy będzie dla rządu May trudny do zrealizowania. Jednym z głównych celów Wielkiej Brytanii w procesie negocjacyjnym ze Wspólnotą było jak dotąd ograniczenie imigracji. Brytyjczycy mogą więc zostać zmuszeni w zamian do poświęcenia członkostwa w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz rozluźnienia relacji handlowych z pozostałymi unijnymi krajami.

- Dla wszystkich sektorów, począwszy od lotnictwa, a skończywszy na rolnictwie, firmy o każdej wielkości chcą się dowiedzieć, w jakim stopniu utrudniona będzie dla nich wymiana handlowa z UE, która pozostaje dla tamtejszych firm największym rynkiem – mówi Carolyn Fairbairn, dyrektor generalna biznesowej grupy lobbystycznej. – Firmy te muszą wiedzieć na jakich zasadach będą funkcjonować oraz czy zachowają dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, której niedobory już występują – dodaje.

Prawie połowa pracodawców spodziewa się w 2017 roku niedoboru odpowiednich kandydatów na obsadzenie stałych wakatów – wynika z raportu Recruitment and Employment Confederation. Największe braki wystąpią prawdopodobnie wśród profesji technicznych oraz inżynieryjnych.

>>> Czytaj również: Koniec gotówki jest nieuchronny? Dania zamyka ostatnią mennicę