Przy czym - podaje TNS - 40 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 9 proc. gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu.

Przeciwnego zdania jest 40 proc. badanych. W ich ocenie polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 37 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonane jest jedynie 3 proc. badanych.

"W grudniu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie odnotowano znaczących zmian w opinii społecznej na temat stanu polskiej gospodarki" - napisano.

41 proc. badanych uważa, że następne trzy lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia. 6 proc. nie ma jednoznacznego zdania na ten temat, a pozostali uważają, że w ciągu najbliższych trzech lat nastąpi zmiana warunków życia ludności. Z czego 27 proc. uważa, że warunki życia zmienią się na lepsze i podobny odsetek respondentów (26 proc.) uważa, że ulegną one pogorszeniu.

Badanie przeprowadzono w dn. 2-7 grudnia na grupie 1051 osób. (PAP)