Wskaźnik ocen wyniósł w grudniu 16,2 pkt., czyli w porównaniu do ostatniego odczytu wzrósł o 3,6 pkt., a wskaźnik prognoz był niższy o 7,9 pkt. i wyniósł 13,9 pkt.

"Zmiana ta jest spowodowana spadkiem indeksu wyprzedzającego aktywność klientów na rynku bankowym, który mdm obniżył wartość o 7,9 pkt. W warstwie ocen zaobserwowano sezonowy wzrost mdm o 3,6 pkt. W ujęciu rdr obserwowany jest powszechny spadek dynamiki wszystkich badanych indeksów charakteryzujących aktywność klientów na podstawowych rynkach produktowych" - powiedział, cytowany w komunikacie, Marcin Idzik z TNS Polska.

"Prognozy sześciomiesięczne dla aktywności klientów indywidualnych na rynku bankowym są mniej optymistycznie niż przed miesiącem, poprawie uległy przewidywania dla aktywności przedsiębiorców w zakresie usług bankowych. Pogorszeniu uległa prognoza sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw" - dodał.

Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł w grudniu 33 pkt., o 6 pkt. mniej niż przed miesiącem, a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł 14 pkt., czyli wzrósł o 7 pkt.

Wskaźnik prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wyniósł 36 pkt., czyli był o 13 pkt. niżej niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy w zakresie kredytów mieszkaniowych wzrosły o 4 pkt. i wynoszą 25 pkt.

Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w grudniu wyniósł 10 pkt., czyli spadł o 6 pkt. Wskaźnik ocen zanotował 1 pkt, co oznacza wzrost o 2 pkt. w stosunku do listopada.

Sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wzrosła o 2 pkt. do 14 pkt., a prognoza dla przedsiębiorstw spadła 10 pkt. do minus 12 pkt.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników sondażu dla poszczególnych segmentów:

OCENA zmiana PROGNOZA zmiana
Kredyty osób indywidualnych: 14 pkt. +7 pkt. 33 pkt. -6 pkt.
kredyty konsumpcyjne 20 pkt. +8 pkt. 36 pkt. -13 pkt.
kredyty mieszkaniowe 1 pkt. +1 pkt. 25 pkt. +4 pkt
Kredyty przedsiębiorców: 1 pkt. +2 pkt 10 pkt. -6 pkt.
kredyty inwestycyjne 1 pkt. +11 pkt. 23 pkt. -1 pkt
kredyty obrotowe 2 pkt. +1 pkt. 27 pkt. +1 pkt.
Depozyty osób ind. 13 pkt. +2 pkt. 10 pkt. -6 pkt.
Depozyty przeds. 7 pkt. +4 pkt 2 pkt. -6 pkt

(PAP)