„Zarząd Orange Polska zdecydował o zmianach organizacyjnych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 roku. Mariusz Gaca, obecnie wiceprezes ds. rynku biznesowego, obejmie nowoutworzone stanowisko wiceprezesa zarządu ds. rynku konsumenckiego. Łączy ono odpowiedzialność za trzy zarządzane dotychczas osobno obszary: sprzedaż i komercyjną digitalizację, marketing B2C oraz markę i komunikację marketingową. Jednocześnie, stanowisko wiceprezesa ds. rynku biznesowego powierzono Bożenie Leśniewskiej, odpowiedzialnej dotychczas w zarządzie za sprzedaż i komercyjną digitalizację" – czytamy w komunikacie.

Zmiany mają na celu przede wszystkim konsolidację zarządzania w Orange Polska segmentem klientów indywidualnych, poprzez włączenie w kompetencje jednego członka zarządu sprzedaży, marketingu i komunikacji. Zarząd jest przekonany, że te zmiany organizacyjne pozwolą wzmocnić oraz uprościć strukturę wewnętrzną oraz pozytywnie wpłyną na realizację strategii w obszarach zarówno rynku detalicznego i biznesowego, zaznaczono w informacji.

„Jestem przekonany, że doświadczenie Mariusza Gacy, znajomość rynku i firmy w połączeniu z jego pragmatyzmem i koncentracją na wyniku, zapewnią nam realizację ambitnych celów na przyszłe lata w rynku konsumenckim. Z kolei doświadczenie Bożeny Leśniewskiej w sprzedaży, zarówno na rynku B2C jak również B2B, jej determinacja i kompetencje lidera, pozwolą umocnić naszą pozycję na rynku biznesowym. Życzę Bożenie i Mariuszowi powodzenia i sukcesów w ich nowych rolach" – powiedział prezes Orange Polska Jean-François Fallacher, cytowany w komunikacie.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)