Przemysł

Poprawę koniunktury sygnalizuje 12,4% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 15,0% (przed miesiącem odpowiednio 12,3% i 14,1%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci pozostałego sprzętu transportowego (plus 15,6 w grudniu, plus 14,4 w listopadzie), wyrobów farmaceutycznych (plus 15,3 w grudniu, plus 20,5 w listopadzie), mebli (plus 13,4 w grudniu, plus 14,4 w listopadzie), pozostałych wyrobów (plus 11,6 w grudniu, plus 8,8 w listopadzie), papieru i wyrobów z papieru (plus 10,9 w grudniu, plus 12,3 w listopadzie), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 10,3 w grudniu, plus 8,8 w listopadzie)" - czytamy w komunikacie.

Negatywne oceny koniunktury sygnalizują producenci odzieży (minus 16,4 w grudniu, minus 10,7 w listopadzie), skór i wyrobów ze skór (minus 3,9 w grudniu, minus 8,1 w listopadzie), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (minus 2,2 w grudniu, minus 2,3 w listopadzie) oraz zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń (minus 8,3 w grudniu, minus 5,0 w listopadzie), podał też Urząd.

Budownictwo

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w grudniu br. na poziomie minus 17,4 pkt wobec minus 12,3 pkt w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 8,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 25,8% (przed miesiącem odpowiednio 9,5% i 21,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny i prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych w listopadzie. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od planowanych w ostatnich sześciu miesiącach. Zapowiadany spadek cen robót budowlano-montażowych jest zbliżony do oczekiwanego w listopadzie" - czytamy w komunikacie.

Spośród badanych podmiotów 24,0% (przed rokiem 22,8%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Grudzień jest piątym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, podał też GUS.

GUS zwrócił uwagę, że do 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (73,4% w grudniu 2013 r.). W grudniu br. jest ono oceniane na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat (78,3% w grudniu br., 77,7% przed rokiem, 76,5% w grudniu 2014 r.).

W grudniu 16,4% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 71,8% jako wystarczające, a 11,8% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 17,3%, 71,1%, 11,6%), podano także.

Handel detaliczny

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w grudniu na poziomie 0,0 pkt wobec 4 pkt w listopadzie, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Zarówno poprawę jak i pogorszenie koniunktury sygnalizuje 14,3% badanych przedsiębiorstw (przed miesiącem odpowiednio 16,5% i 12,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Utrzymują się optymistyczne diagnozy sprzedaży. Prognozy w tym zakresie są niekorzystne po raz pierwszy od stycznia br. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w ostatnich czterech miesiącach. Odpowiednie przewidywania są pesymistyczne po raz pierwszy od lipca br. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z negatywnymi prognozami sprzedaży, planowane jest ograniczenie zamówień towarów u dostawców. Możliwe są niewielkie redukcje zatrudnienia, ostatni raz planowane w lutym br. Podobnie jak w listopadzie, przewidywany jest wzrost cen" - podał GUS.

Jak podaje Urząd, w poszczególnych branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane. W grudniu koniunktura oceniana jest optymistycznie przez dyrektorów branż tekstylia, odzież, obuwie (plus 10,2 w grudniu, plus 17,8 w listopadzie), artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 2,5 w grudniu, minus 3,5 miesiąc wcześniej) i pojazdy samochodowe (plus 2,4 w grudniu, plus 6,0 w listopadzie), a niekorzystnie – jedynie przez przedstawicieli branży żywność (minus 7,3 w grudniu, minus 3,4 przed miesiącem).

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w grudniu na poziomie plus 0,1 (plus 2,6 w listopadzie). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,5% (przed miesiącem odpowiednio 14,5% i 11,8%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał też GUS.

Najlepsza koniunktura w sekcji informacja i komunikacja

Najbardziej pozytywne opinie spośród badanych rodzajów działalności usługowej w grudniu 2016 r. formułują jednostki należące do sekcji informacja i komunikacja, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 3,9 (przed miesiącem plus 4,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 15,0% badanych firm, a jej pogorszenie – 11,1% (w listopadzie odpowiednio 14,8% i 10,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 6,0 (przed miesiącem minus 0,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 9,4% badanych firm, a jej pogorszenie – 15,4% (w listopadzie odpowiednio 13,1% i 13,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 16,4 (przed miesiącem plus 16,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,1% badanych firm, a jej pogorszenie – 6,8% (w listopadzie odpowiednio 21,8% i 5,8%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 25,9 (przed miesiącem plus 28,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 30,1% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,2% (w listopadzie odpowiednio 32,3% i 3,6%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

>>> Czytaj też: Nie zapłacisz, nie pojedziesz. Koniec z bezpłatnymi autostradami