GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do minus 3,7 pkt w grudniuWarszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) obniżył się o 1,3 pkt proc. m/m w grudniu br. i wyniósł minus 3,7 pkt (wzrósł o 5,6 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS. W 2016 r. BWUK osiągnął wartość minus 5,2 i był o 5,7 pkt proc. wyższy od wartości z 2015 r.

"Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości niższe niż przed miesiącem. Największy spadek wystąpił w przypadku ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 3,5 pkt proc.). Oceny obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego spadły odpowiednio o 1,9; 1,1 i 0,2 pkt proc. Nieznacznie poprawiły się jedynie oceny dotyczące obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 0,2 pkt proc.)." - czytamy w komunikacie.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej był niższy o 1,3 pkt proc. w stosunku do listopada i ukształtował się na poziomie minus 6,7.

"Wartości wszystkich składowych WWUK zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największy spadek wystąpił dla przewidywań dotyczących przyszłego poziomu bezrobocia i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 3,0 i 1,1 pkt proc.)" - czytamy również w komunikacie.

W grudniu br. WWUK osiągnął wartość o 7,0 pkt proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2015 r. W 2016 r. wartość WWUK wyniosła minus 8,6 i była o 6,5 pkt proc wyższa niż w 2015 r., podano także.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W grudniu 2016 r. przeprowadzono 1428 wywiadów w okresie 06–15.12.2016 r. (w tym 77 metodą CATI).

(ISBNews)