Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie I-XI 2016 r. według szacunkowych danych wyniosło 322,1 mld zł, tj. 87,4 proc. planu.

"Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów, co jest głównie związane z wypłatą w okresie kwiecień – październik br. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus" - napisano w komunikacie resortu finansów.

Wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły na koniec listopada 30,3 mld zł. Dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentownego sięgnęły prawie 14,5 mld zł, a dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 42,9 mld zł.

Według szacunkowych danych w okresie od początku stycznia do końca listopada dochody budżetu państwa były wyższe o 11,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 proc. rdr.

Dochody z podatku VAT są wyższe na koniec listopada o 7,4 proc. rdr., tj. ok. 8,4 mld zł, dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier wyższe o 5,0 proc. rdr., czyli ok. 2,9 mld zł, dochody budżetu państwa z podatku PIT są wyższe o 7,1 proc. rdr (tj. ok. 2,9 mld zł), a dochody budżetu państwa z podatku CIT wyższe o 2,0 proc. rdr (tj. ok. 0,5 mld zł).

Dochody z podatku akcyzowego na koniec listopada wynoszą 60,1 mld zł (93,8 proc. planu na 2016 rok), z podatku dochodowego od osób prawnych 24,2 mld zł (92,9 proc. planu), a z podatku od osób fizycznych 43,4 mld zł (92,5 proc. planu).

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres III-XI 2016 roku wyniosły 3,1 mld zł. Jest to 57,3 proc. planu założonego na cały 2016 rok.

W okresie I-XI 2016 r. dochody niepodatkowe były o 13,5 mld zł wyższe niż w roku ubiegłym, głównie ze względu na wpływy z tytułu aukcji LTE w lutym i lipcu br. na łączną kwotę 9,2 mld zł oraz wpłatę w lipcu z zysku z NBP w wysokości 7,9 mld zł. (PAP)