Gobarto - Agro Duda

Spółka zależna Gobarto - Agro Duda - sfinalizowała zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym "Ferma-Pol", poinformowała spółka.>>>> 

Best 

Best II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Best II NS FIZ), w imieniu którego działa Best Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zawarł z BPS 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym umowę zakupu portfela wierzytelności pieniężnych o łącznej wartości nominalnej 238,77 mln zł wg stanu na 15 grudnia 2016 r., podał Best. "Cena sprzedaży portfela wierzytelności jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywa" - czytamy w komunikacie.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi zakończyła subskrypcję i dokonała przydziału 1 150 obligacji imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 1,15 mln zł, podała spółka. >>>>  

Action 

Samsung Electronics Polska wypowiedział Action w restrukturyzacji wszystkie umowy - z wyjątkiem umów trójstronnych, których stronami są spółka i Samsung, tj.: autoryzowanej niewyłącznej umowy dystrybucyjnej z maja 2015 r. i Sub-Distributor Agreement For Neurologica Products z lutego br., podał Action. >>>> 

JSW, Bumech 

Konsorcjum złożone z Techgór (lider), Bumech i Eksplo-Tech podpisało z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) umowę na wykonanie rozcinki ściany III w pokładzie 408/3 w KWK "Knurów-Szczygłowice" - Ruch Szczygłowice za 22,63 mln zł brutto.>>>> 

Już 326 pracowników Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński (KWK Krupiński) zadeklarowało chęć przeniesienia do konkretnych kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), w związku z planowanym przeniesieniem KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), podała JSW.>>>> 

Mercator Medical

Mercator Medical Thailand Ltd. (MMT) - spółka zależna Mercator Medical - podpisała umowę z JWS Construction Co. Ltd. z siedzibą w Bangkoku umowę, której przedmiotem jest wykonanie prac budowlanych przy rozbudowie należącej do MMT fabryki rękawic. Wartość umowy wynosi 309 mln THB, tj. 36,46 mln zł (wg kursu NBP) bez podatku VAT, podał Mercator >>>> 

OEX 

OEX zdecydował o emisji do 20 000 trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości do 20 mln zł w ramach programu emisji o maksymalnej wartości 56 mln zł, podała spółka. Dzień emisji obligacji będzie przypadał na 18 stycznia 2017 r. >>>> 

OT Logistics 

Podział akcji OT Logistics w stosunku 1 do 8 zostanie dokonany w najbliższy piątek, 23 grudnia, poinformowała spółka. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie skorygowany - będzie to kurs zamknięcia z 22 grudnia podzielony przez 8, podano także.>>>>  

Plaza Centers 

Spółka zależna Plaza Centers zawarła umowę sprzedaży spółki celowej posiadającej centrum handlowe Suwałki Plaza na rzecz funduszu inwestycyjnego, podała spółka. Umowa wycenia wartość aktywa na 42,3 mln euro.>>>> 

Murapol   

Celem Murapolu jest przedsprzedaż 4 tys. mieszkań w 2017 r. wobec 2 900 - 3 000 spodziewanych w tym roku, poinformował ISBnews prezes Michał Sapota. Ze zwiększaniem skali działalności rosnąć będą wydatki na grunty, do co najmniej 300 mln zł w przyszłym roku przy ok. 200 mln zł w tym roku. >>>> 

Budimex 

Oferta konsorcjum Budimeksu (lider z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman (partner) o wartości 652,19 mln zł netto została wybrana przez Trasę Łagiewnicką SA jako najkorzystniejsza w postępowaniu na Budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej. >>>> 

Famur  

Oferta Famuru na dostawę kompleksu zmechanizowanego dla wydobycia węgla metodą kombajnową o wartości 17,5 mln euro została wybrana przez OOO "Kopalnia Czertinskaja-Koksowaja" w Rosji, podała spółka. >>>> 

Getin Noble Bank 

Noble Securities uplasował obligacje Getin Noble Banku serii PP6-III o wartości 40 mln zł w ramach publicznej oferty obligacji podporządkowanych, podał bank. >>>>  

TXM 

TXM planuje debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 29 grudnia br., poinformowała spółka. W ramach oferty publicznej Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje, a wartość oferty wyniosła 20 mln zł brutto, przypomniano także. >>>> 

Energa 

Energa uruchomiła w Trójmieście szósty terminal ładowania samochodów elektrycznych, podała spółka. >>>> 

Ronson Europe 

Akcjonariusze Ronson Europe jednogłośnie zgodzili się na przeprowadzenie transakcji, która umożliwi Global City Holdings (GCH) - jednemu z dwóch głównych akcjonariuszy spółki - wyjście z akcjonariatu, podała spółka. >>>> 

Pragma Faktoring 

Pragma Faktoring zakończyła subskrypcję i dokonała przydziału 100 000 obligacji serii K o wartości 10 mln zł, podała spółka. >>>>  

Polnord 

Polnord dokonał przydziału 20 tys. trzyletnich obligacji serii NS5 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. >>>> 

Erbud  

Akcjonariusze Erbudu postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej kwotę 14,99 mln zł, czyli 1,17 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Marvipol 

PDC Industrial Center 63 - spółka zależna Marvipolu - nabyła zlokalizowane w aglomeracji śląskiej nieruchomości, na których ma zostać zrealizowana budowa obiektu magazynowo-logistycznego, podał Marvipol.>>>> 

Dolnośląskie Centrum Deweloperski 

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego (dawniej: Hydrophi Technologies Europe) podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 3 000 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 3 mln zł, podała spółka. >>>>  

Orbis 

Orbis zawarł umowę franczyzy z właścicielem hotelu, który powstanie w Bolesławcu i będzie funkcjonował pod marką ibis Styles, podał Orbis. >>>>