"W grudniu TNS Consumer Index, po osiągnieciu w tym roku dwóch dodatnich wyników, powraca do wartości ujemnej (czyli odsetek ocen negatywnych przewyższa odsetek ocen pozytywnych). Tym samym, w porównaniu do zeszłego miesiąca wartość wskaźnika spada o 5,8 punktu procentowego" - napisano w komentarzu.

"Dość znaczący spadek TNS Consumer Index, a tym samym powrót do ujemnej wartości, wynika w równej mierze ze spadku obu podwskaźników, które tworzą wskaźnik. Polacy gorzej niż miesiąc temu oceniają sytuację ekonomiczną kraju (spadek o 6 pkt.), jak i sytuację finansową własnych gospodarstw domowych (spadek o 5,5 pkt.)" - dodano. (PAP)