Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2017 r. powinien przyspieszyćWarszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że wzrost gospodarczy w 2017 r. powinien przyspieszyć, a obecne spowolnienie dynamiki PKB jest przejściowe, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"W opinii członków Rady, będzie temu sprzyjać dalszy wzrost dynamiki konsumpcji oraz odbudowa inwestycji w warunkach stopniowego zwiększania stopnia absorpcji funduszy unijnych." - czytamy w "minutes".

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, wzrost PKB spowolni do 3% w tym roku (z 3,9% w ub.r.), a następnie przyspieszy do 3,6% w 2017 r., by odnotować ponownie słabszy wynik na poziomie 3,3% w 2018 r.

Członkowie RPP podkreślali, że wzrost gospodarczy jest nadal wspierany głównie przez rosnący popyt konsumpcyjny.

"Zwracano także uwagę na sygnalizowany w badaniach ankietowych wzrost skłonności firm do inwestowania. Jak wskazywali niektórzy członkowie Rady, do przyśpieszenia wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach powinna przyczynić się również wyższa dynamika eksportu, której będą sprzyjać wyższy wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki i słabszy kurs złotego" - czytamy dalej.

Część członków RPP zwracała uwagę, że brak pracowników o określonych kwalifikacjach w pewnych regionach kraju może hamować rozwój niektórych przedsiębiorstw. Niektórzy członkowie uważają, że obniżony wzrost gospodarczy utrzyma się do połowy 2017 r., uzasadniając to wpływem trwającego kilka kwartałów cyklem inwestycyjnym projektów infrastrukturalnych oraz możliwością obniżenia się wpływu świadczeń rodzinnych na roczną dynamikę konsumpcji, co może nastąpić w II kw. 2017 r.

W perspektywie długoterminowej wzrostu rozwoju polskiej gospodarki niektórzy członkowie RPP wskazali na rządowe projekty infrastrukturalne, które zwiększą potencjał wytwórczy gospodarki.

(ISBNews)