"Bardzo dobre wpływy podatkowe w roku bieżącym (pomimo braku dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej i niższych niż pierwotnie oczekiwano podatku od niektórych instytucji finansowych), pozwalają optymistycznie patrzeć na ich realizację w przyszłym roku" - napisano.

"Stanowi to margines bezpieczeństwa w przypadku ewentualnego nieco niższego od prognozowanego w ustawie budżetowej wzrostu gospodarczego" - dodano.

Wg szacunkowych danych resortu finansów w okresie I-XI dochody budżetu państwa były wyższe o 11,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, a dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 proc.