W piątek w stolicy Wielkopolski marszałek województwa Marek Woźniak podpisał z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Wojciechem Tulibackim umowę dotyczącą realizacji projektu „Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las".

Projekt będzie realizowany do końca 2017 roku. Łączna kwota zakontraktowanych środków wynosi 96,8 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 67,2 mln zł.

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu, MPK zakupi m.in. 20 tramwajów niskopodłogowych, oraz przeprowadzi modernizację układu zwrotnic w zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej, wraz z wdrożeniem systemu automatycznego zarządzania ich sterowaniem.

"Udział taboru z niską podłogą w ogólnej liczbie tramwajów wynosi w Poznaniu 43 proc. Realizacja tego projektu pozwoli nam na przekroczenie bariery 50 proc. taboru z niską podłogą. Zakończenie kolejnych projektów, które są już dosyć daleko zaawansowane, spowoduje, że sięgniemy 80 proc. i będziemy jednym z liderów w Polsce pod względem obsługi komunikacji tramwajowej taborem niskopodłogowym" - powiedział Wojciech Tulibacki.

W ramach projektu, na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) i na dworcu na os. Sobieskiego pojawią się nowoczesne tablice informacji pasażerskiej. Przystanki trasy PST wyposażone zostaną w stojaki dla rowerów. Dodatkowo, na trasie Biedrusko – Radojewo powstanie ścieżka rowerowa o długości ok. 1,7 km, łącząca istniejącą infrastrukturę rowerową z przystankiem autobusowym w Radojewie, obsługiwanym przez transport aglomeracyjny.

Marek Woźniak podkreślił, że głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców aglomeracji poznańskiej, oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Jak stwierdził, inwestycje objęte projektem wpłyną na poprawę warunków podróży pasażerów pod względem czasu, komfortu, dostępności i bezpieczeństwa.

„To największy projekt w konkursie, który dotyczył transportu niskoemisyjnego. Kolejny na liście, projekt z Wrześni, wart jest 17 mln zł. Obecnie pozytywnie ocenionych jest w sumie siedem projektów, podpisujemy z beneficjentami kolejne umowy i czekamy, jak rozstrzygną się procedury odwoławcze. Niewykluczone, że finansowanie otrzymają w najbliższym czasie jeszcze trzy projekty” – powiedział marszałek.

W ramach pierwszego konkursu dotyczącego tzw. niskiej emisji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę ponad 140 mln zł. (PAP)