RYNKI W UBIEGŁYM TYGODNIU

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
BUX Węgry 31638,81 -0,20 -0,74 4,92 34,36 32,27
PX Czechy 916,75 -0,09 -0,09 3,15 -3,04 -4,14
BET Rumunia 7017,52 -0,06 -0,56 2,62 0,41 0,22
BIST 100 Turcja 76972,15 -0,56 -0,80 2,58 3,95 7,31
WIG 20 Polska 1933,60 -0,52 0,78 7,62 2,86 4,00
WALUTY Para
Forint EURHUF 309,08 -0,49 -1,03 -0,46 -1,69 -1,98
Korona EURCZK 27,016 -0,01 -0,06 -0,07 -0,08 -0,08
Lej EURRON 4,5326 0,13 0,43 0,41 0,33 0,40
Lira EURTRY 3,6746 0,32 0,34 2,56 15,44 15,97
Złoty EURPLN 4,4053 -0,33 -0,29 -0,62 3,89 3,33

W TURCJI STOPY PROCENTOWE BEZ ZMIAN

Bank centralny Turcji pozostawił benchmarkową stopę procentową bez zmian - na poziomie 8,0 proc., zgodnie z konsensusem. Bank podwyższył ją niespodziewanie o 50 pkt. bazowych podczas swojego posiedzenia w listopadzie - do 8,0 z 7,5 proc. Stopa lombardowa wynosi bez zmian 8,5 proc. Ta z kolei została podwyższona w listopadzie o 25 pkt. bazowych. Tu oczekiwano w grudniu podwyżki o 25 pb. Listopadowa podwyżka stóp procentowych była pierwszą od niemal 3 lat.

Analitycy Capital Economics oczekują, iż bank centralny Turcji wznowi cykl zacieśniania polityki monetarnej w 2017 r.

"(...) gospodarka powinna powrócić na ścieżkę wzrostu, po tym jak skutki lipcowej próby puczu zanikną. Co ważniejsze jednak, lira nadal będzie znajdować się pod presją w 2017 r., gdy Fed będzie podwyższać stopy procentowe. Oczekujemy, iż kurs USD/TRY wzrośnie na koniec 2017 r. do 3,75 z ok. 3,53 obecnie. W związku z tym spodziewamy się, iż bank centralny podniesie stopę lombardową o 150 pb do 10,0 proc. w 2017 r.

BANK CENTRALNY NA WĘGRZECH POZOSTAWIŁ STOPY PROC. BEZ ZMIAN, OBNIŻYŁ LIMIT DEPOZYTÓW DLA BANKÓW KOMERCYJNYCH

Bank centralny na Węgrzech pozostawił we wtorek bez zmian główną stopę procentową. Stopa referencyjna wynosi nadal 0,90 proc. Ankietowani przez agencję Bloomberg analitycy spodziewali się takiej decyzji banku w grudniu.

Jednocześnie bank poinformował, iż w I kw. 2017 r. banki komercyjne będą mogły złożyć na 3-miesięcznym depozycie w banku centralnym nie więcej niż 750 mld HUF. W IV kw. 2016 r. limit ten wynosił 900 mld HUF.

"Zmniejszenie górnego ograniczenia lokaty w banku centralnym o 150 mld HUF wydaje się być relatywnie niewielkim posunięciem i sugeruje, iż bank centralny jest mniej skłonny luzować politykę monetarną, niż miało to miejsce kilka miesięcy temu" - ocenili analitycy Capital Economics w komentarzu do decyzji banku.

"Wygląda na to, iż bank centralny w mniejszym stopniu obawia się niskiej inflacji (...) Ponadto, w ostatnich tygodniach pojawiły się sygnały, iż obniżenie limitu depozytów na 3-miesięcznej lokacie w banku centralnym faktycznie poluzowało otoczenie monetarne. 3-miesięczna stopa rynku pieniężnego BUBOR spadła do 0,4 proc. z 0,7 proc. w listopadzie" - dodano.

Capital Economics prognozuje, iż referencyjna stopa procentowa na Węgrzech pozostanie bez zmian na poziomie 0,9 proc. przez cały 2017 r.

BANK CENTRALNY WĘGIER SKŁANIA SIĘ KU LUŹNEJ POLITYCE MONETARNEJ – HSBC

„Fundamentalnie, Narodowy Bank Węgier (NBH) skłania się ku prowadzeniu luźnej polityki monetarnej. Węgierscy bankierzy centralni bardzo jasno wskazali w komunikacie po posiedzeniu, iż oczekują dalszego poluzowania otoczenia monetarnego w wyniku obniżenia limitu 3-miesiecznych depozytów. Stopa BUBOR spadła ostatnio do 0,4 proc. i prawdopodobnie jeszcze się obniży w I kw. 2017 r.” – ocenili w komentarzu do decyzji NBH ekonomiści HSBC.

„Bilans ryzyka raczej skłania ku przekonaniu, iż polityka monetarna na Węgrzech dalej będzie luzowana z zastosowaniem niekonwencjonalnych, ukierunkowanych narzędzi” – dodano.

PARAMETRY POLITYKI MONETARNEJ W CZECHACH BEZ ZMIAN

Czeski bank centralny (CNB) pozostawił bez zmian referencyjną stopę procentową na poziomie 0,05 proc., zgodnie z oczekiwaniami rynku. CNB podtrzymał również swoje wcześniejsze zobowiązanie do porzucenia obecnego reżimu kursowego „w połowie” 2017 r. CNB od 2013 r. interweniuje na rynku w celu utrzymania kursu EUR/CZK w okolicach 27.

Na konferencji po posiedzeniu prezes banku Jiri Rusnok powiedział, iż członkowie CNB dyskutowali na posiedzeniu nad wprowadzeniem ujemnych stóp procentowych. Dodał, iż w tej kwestii wśród członków CNB nie panowała zgodność.

SYTUACJA INFLACYJNA W CZECHACH SKŁANIA KU ODEJŚCIU OD REŻIMU KURSOWEGO W II KW. ’17 – ERSTE

„Mimo, iż przedłużenie QE w strefie euro przez EBC przemawia za odejściem przez czeski bank centralny od obecnego reżimu kursowego na koniec 2017 r., to jednak relatywnie duża i nieoczekiwana presja inflacyjna w Czechach w końcówce 2016 r. może być istotnym czynnikiem przemawiającym za wcześniejszym odejściem przez CNB od dotychczasowej polityki” – ocenili w komentarzu do decyzji CNB analitycy Erste.

„Główny wskaźnik inflacji powinien zbliżyć się do celu CNB (2 proc. – PAP) w I kw. 2017 r., co wywoła kolejny napływ kapitału do gospodarki Czech - zagraniczni inwestorzy będą oczekiwać wcześniejszej rezygnacji z obrony kursu korony przez CNB. Tym samym, wzrasta prawdopodobieństwo odejścia od obecnego reżimy kursowego w II kw. 2017 r., gdyż CNB znajdzie się w sytuacji, w której będzie zmuszony do prowadzenia znacznych interwencji na rynku przy inflacji znajdującej się powyżej celu. To właśnie mogło wywołać dyskusję o możliwości wprowadzenia ujemnych stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu banku centralnego” – dodali.

WĘGIERSKI RZĄD ZAKŁADA 4,1-PROC. WZROST PKB W 2017 R.

Rząd Węgier przewiduje, iż w 2017 r. wzrost gospodarczy w tym kraju wyniesie 4,1 proc. rdr, a w 2018 r. 4,3 proc. rdr. Szacunki rządowe na 2016 zakładają wzrost PKB w tempie 2,1 proc. rdr. Wynika z nich ponadto, iż przeciętna płaca brutto wzrośnie w 2017 r. o 9,3 proc. rdr, co przełożyć się ma na 7,2-proc. wzrost wydatków konsumenckich. Inflacja CPI ma wynieść w ocenie rządowych statystyków w 2017 r. 1,6 proc. rdr, a w 2018 r. 3,1 proc. Deficyt sektora finansów publicznych w 2017 r. na Węgrzech ma wynieść 2,4 proc. PKB, a rok później 1,8 proc. PKB.

INFLACJA NA WĘGRZECH OSIĄGNIE CEL W 2018 R. – BANK CENTRALNY

Inflacja w węgierskiej gospodarce osiągnie w 2018 r. 3 proc., czyli cel banku centralnego – wynika z najnowszych prognoz tej instytucji. Wyliczenia banku centralnego wskazują, iż w 2017 r. wzrost PKB Węgier wyniesie 3,6 proc. w 2017 r. oraz 3,7 proc. w 2018 r.

RAIFFEISEN PODWYŻSZYŁ PROGNOZĘ PKB WĘGIER NA 2017 R.

Raiffeisen podniósł prognozę dynamiki PKB Węgier na 2017 r. do 3,2 proc. rdr z 2,7 proc. poprzednio. W 2018 r. gospodarka węgierska ma wzrosnąć o 3,4 proc. rocznie.

„W 2017 r. będziemy obserwować pozytywny zwrot w obszarze inwestycji oraz w przemyśle samochodowym (sektory te negatywnie wpływały na wzrost w 2016 r.), a główna siła napędowa gospodarki – konsumpcja gospodarstw domowych, przyspieszy. W konsekwencji oczekujemy, iż wzrost gospodarczy będzie wyższy niż poprzednio zakładaliśmy” – napisali w raporcie analitycy Raiffeisen.

„Taki rozwój sytuacji, w połączeniu ze spodziewanym stopniowym wzrostem cen ropy zdecydowanie może skutkować wzrostem presji inflacyjnej. Tym samym, przewidujemy, iż inflacja na Węgrzech wzrośnie z zerowego poziomu, na którym pozostawała przez ostatnie 3 lata, i na koniec 2017 r. osiągnie 3-proc. cel inflacyjny” – dodali.

Raiffeisen prognozuje, iż produkcja przemysłowa na Węgrzech w 2017 r. wzrośnie o 2,6 proc. rdr, a w 2018 r. o 3,4 proc. rdr. Stopa bezrobocia ma spaść do 4,5 proc. w przyszłym roku, a w 2018 r. wynieść 4,1 proc., wobec 5,3 proc. w 2016 r.

PRODUKCJA SAMOCHODÓW W CZECHACH W GÓRĘ RDR W OKRESIE I-XI

Produkcja samochodów w Czechach w okresie styczeń-listopad 2016 r. wyniosła 1,2 mln sztuk, co oznacza wzrost o 8 proc. rdr. – podało czeskie stowarzyszenie producentów aut. Produkcja samochodów odpowiada za znaczną część produkcji przemysłowej w Czechach, która z kolei wytwarza 1/3 PKB tego kraju.

W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH FORINT POD PRESJĄ APRECJACYJNĄ – OTP

„Wysoka nadwyżka na rachunku bieżącym, napływ kapitału związany z dostosowaniem portfeli przez inwestorów na początku roku - motywowany niedawnym podwyższeniem ratingu Węgier, w połączeniu z niższym popytem na gotówkę na początku nowego roku mogą wywołać presję aprecjacyjną na forinta w najbliższych miesiącach” – ocenili w komentarzu z 21 grudnia analitycy OTP Bank.

„W przypadku pojawienia się presji aprecjacyjnej bank centralny Węgier może: przeprowadzić więcej aukcji FX swap, jeżeli kurs EUR/HUF zbliży się do 305; ponownie obniżyć stopę rezerw obowiązkowych dla banków; obniżyć stopę lombardową poniżej stopy referencyjnej” - dodali.

RUMUNIA CZYNI POSTĘPY W KONSOLIDACJI FINANSÓW PUBL., RYZYKA FISKALNE NADAL OBECNE - MOODY'S

Rumunia poczyniła wyraźne postępy w poprawie nierównowagi makroekonomicznej oraz w obszarze konsolidacji finansów publicznych - oceniła w raporcie ad hoc agencja ratingowa Moody's. Agencja widzi jednak ryzyko, iż luzowanie fiskalne doprowadzi do pogorszenia się perspektyw budżetowych oraz konkurencyjności cenowej gospodarki rumuńskiej.

Do głównych wyzwań dla oceny zdolności kredytowej Rumunii Moody's zaliczyła: ograniczenie wzrostu wydatków rządowych, zwiększenie absorpcji środków pochodzących z UE oraz poprawę zarządzania w państwowych spółkach.

Moody's prognozuje, iż dynamika PKB Rumunii w 2016 r. wyniesie 4,8 proc. rdr, w 2017 r. 3,7 proc., a w 2018 r. 3,3 proc. rdr. Bilans sektora finansów publicznych w relacji do PKB ma w 2017 r. w Rumunii przekroczyć 3 proc.

"Wyraźne pogorszenie się sytuacji fiskalnej Rumunii oraz jej wpływ na trajektorię długu jest potencjalnie czynnikiem negatywnym dla ratingu kraju" - czytamy w raporcie.

Agencja oceniła, że kontynuacja ekspansywnej polityki fiskalnej w 2017 r., w tym obniżenie stawki VAT, skutkować będzie pogorszeniem pozycji fiskalnej kraju.

DANSKE PROGNOZUJE ZNACZĄCE PRZYSPIESZENIE PKB WĘGIER W 2017 R.

Dynamika PKB Węgier w 2016 r. wyniesie 1,5 proc. rdr, jednak w przyszłym roku przyspieszy do 3,2 proc. rdr. i utrzyma to tempo również w 2018 r. - oceniają ekonomiści Danske Bank, w raporcie z 19 grudnia.

"Oczekujemy, iż wzrost gospodarczy w 2017 r. wspierać będzie większa absorpcja środków unijnych, pozytywnie wpływająca na inwestycje, mocniejsza konsumpcja prywatna oraz wzrost konsumpcji publicznej przed wyborami w 2018 r." - napisano w raporcie.

Deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB ma wynieść w 2016 r. ok. 1 proc., co ocenie Danske stanowi przestrzeń do luzowania fiskalnego dla rządu w 2017 r. W związku z powyższym Danske ocenia, iż deficyt gg w przyszłym roku wyniesie na Węgrzech 1,5 proc. PKB.

CZECHY UTRZYMAJĄ STABILNE TEMPO WZROSTU GOSP. - DANSKE

Wzrost gospodarczy w Czechach w 2017 i 2018 r. wyniesie 2,7 proc. rdr, po wzroście o 2,5 proc. w 2016 r. - prognozują ekonomiści Danske Bank.

Poniżej w tabeli wybrane szacunki wskaźników dla czeskiej gospodarki z raportu Danske z 19 grudnia

PKB (proc. rdr) CPI (proc. rdr.) Inwestycje (proc. rdr) Bezrobocie (proc.)
2016 r. 2,5 0,7 -1,1 4,9
2017 r. 2,7 2,0 3,4 4,9
2018 r. 2,7 2,1 2,7 4,8

PROGNOZY DANSKE DLA GOSPODARKI TURCJI

W tabeli poniżej znajdują się najnowsze prognozy dla gospodarki Turcji, przygotowane przez analityków Danske Bank.

PKB (proc. rdr) CPI (proc. rdr.) Inwestycje (proc. rdr) Bezrobocie (proc.)
2016 r. 2,7 7,6 3,0 10,3
2017 r. 2,3 9,0 1,9 10,2
2018 r. 1,8 8,2 1,6 10,0

W piątek w Turcji podany zostanie bilans handlu zagranicznego za listopad. To jedyna pozycja w kalendarzu makroekonomicznym w nadchodzącym tygodniu. (PAP)