"Przyczyną złożenia przez panią Monikę Nowakowską rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa zarządu jest chęć powołania nowego zarządu, składającego się z osób, które uzyskałyby poparcie większości akcjonariatu spółki" – czytamy w komunikacie.

Rezygnacje Marka Kamoli i Tomasza Tuory zostały uzasadnione brakiem poparcia ze strony części akcjonariuszy dla zaproponowanej przez nich strategii dofinansowania spółki w postaci m.in. podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru, co znalazło swoje odzwierciedlenie w braku przyjęcia stosownej uchwały emisyjnej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki w 19 grudnia br.

Miraculum podało też, że na wniosek akcjonariusza reprezentujące 10,67% kapitału - Rubid 1 sp. z o.o. - do porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 17 stycznia włączono projekt uchwały w sprawie powołania Moniki Nowakowskiej do rady nadzorczej spółki. 

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio spółki znajdują się m.in. marki: Miraculum, Tanita, Pani Walewska, Chopin i Wars. W lutym 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)