W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 169,1 zł. W piątek ok. godz. 11:50 za akcję płacono 170 zł.

"Poprawiający się portfel zamówień w kluczowych dla Comarchu obszarach, stwarza spore szanse na powrót do wzrostowej ścieżki wynikowej już od I kw. 2017. Ponadto w 2016 roku efekt przyrostu zatrudnienia nie był tak istotny, jak w roku 2015, przez co baza kosztowa powinna rosnąć nieco wolniej w ujęciu r/r" - czytamy w raporcie.

Analitycy zwracają uwagę na utrzymujący się trend, zgodnie z którym coraz ważniejszy jest udział oprogramowania własnego w przychodach spółki, co sugeruje przyszłą poprawę marż

DM BDM prognozuje 63,3 mln zł zysku netto dla spółki w 2016 r. (wobec 80,3 mln zł w ub.r.) przy wzroście przychodów do 1 139,6 mln zł. 

(ISBnews)