Rekomendacja została wydana przy cenie 287,7 zł, zaś w piątek, ok. godz. 14:30 kurs akcji wynosił 294 zł, po wzroście o 3,87% wobec ostatniego zamknięcia. 

"Naszym zdaniem, w średnim terminie istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo kolejnych przejęć restauracji na rynku niemieckim (restauracje YUM! Brands oraz konsolidacja placówek franczyzowych). Przy założeniu kontynuacji poprawy efektywności organicznego biznesu oraz optymalizacji rentowności przejętych placówek na rynku niemieckim, oczekujemy wzrostu marży EBITDA w tempie 25,7% CAGR 2016-18 (znacznie wyższe tempo niż wzrost oferowany przez podmioty porównywalne). Biorąc powyższe pod uwagę, wyznaczamy cenę docelową na 334 zł/akcję i zalecamy kupowanie walorów AmRest" - czytamy w raporcie

Analitycy mBanku szacują, że zysk netto AmRestu wyniesie 189,3 mln zł w br. i wzrośnie do 267,9 mln zł w 2017 r., przy przychodach na poziomie odpowiednio: 4 2013,3 mln zł i 5 266,3 mln zł.

(ISBnews)