W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były wyższe odpowiednio o 5,1 proc. (PAP)