Obligacje serii A Brastera wejdą do obrotu na Catalyst w środęWarszawa, 27.12.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy postanowił określić środę 28 grudnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 105 tys. obligacji na okaziciela serii A spółki Braster, podała giełda.

Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BRA0519", czytamy w komunikacie.

Pod koniec listopada Braster dokonał przydziału 105 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł w ofercie publicznej.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2015 r.

(ISBnews)