KNF przekazał BGŻ BNP Paribas zalecenie dodatkowego wymogu wz. portfelem hipot.Warszawa, 27.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała zalecenia Bankowi BGŻ BNP Paribas dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie grupy kapitałowej banku.

„KNF zaleca utrzymanie przez grupę kapitałową banku funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,68 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), 0,51 p.p. dla współczynnika kapitału Tier I oraz 0,38 p.p. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I" – czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa banku była dotychczas zobowiązana do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,72 p.p., który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 0,54 p.p.), podano również.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)